Läromedel

Mediekonst forstrar! -tjänstens läromedelspaket bygger alltid på något tema, bl.a. socialt och emotionellt lärande, audiovisuellt berättande, multilitteracitet och fenomenbaserat lärande.

Läromedelspaketen består av verk som man utan lösenord kan titta på i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv och skriftligt material som innehåller uppgifter samt fördjupande artiklar skrivna av sakkunniga inom området i fråga. Artiklarna är avsedda som bakgrundsinformation för lärare och fostrare.

I menyn till vänster finns mer information om guiderna samt länkar till videoverken. I ”uppgifter” hittar du uppgifter och verk till alla läromedelspaket t.ex. efter ålder och tingord. Bekanta dig också med Användarvillkoren och Vanliga frågor.