Carolin Koss: Plastic Child

Carolin Koss: Plastic Child – infograafi

Kenen luonto?

Piirrä infograafi muovituotteen elinkaaresta ja pohdi asioiden syy-seuraussuhdetta. Mistä muovin raaka-aine tulee, mitä siitä tehdään, mihin se päätyy, miten muovi päätyy esimerkiksi mereen? Infograafi on selkeästi graafisin elementein (kuten nuolet, symbolit, numerot, sanat, kartat) esitetty viesti jostakin asiasta. Sen tarkoituksena on tuottaa helposti ymmärrettävää informaatiota visuaalisessa muodossa monimutkaisistakin asioista. Katso esimerkkejä internetistä.

Faktatietoa

Muovi on monella tapaa hyödyllinen materiaali, mutta aiheuttaa eliöstölle haittoja, kun se päätyy luontoon. Syynä voi olla esimerkiksi puutteellinen tai vääränlainen jätteiden käsittely. Muovi ei kuulu luontoon. Kiertotalouden periaatteena on käyttää raaka-aineet uudelleen ja uudelleen, jolloin säästetään resursseja. Tärkeintä olisi kulutuksen vähentäminen, miettiä mitä tavaroita oikeasti tarvitsee. Lisäksi tulisi välttää mikromuovia sisältäviä tuotteita. Muovista on myös hyötyä, minkälaista?

Lisää tietoa Kenen luonto? -oppimateriaalista.
Lisää tietoa taiteilijasta ja teoksesta.