Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing

Teemu Keisteri: Finnish Guy Dancing

Mitä tarkoittaa?

2013 | kesto 03:56

Kuvaus teoksesta

Suomalainen mies tanssii kotivideolla niukat farkkushortsit jalassaan.

Teoksen teemat

Kansalliset stereotypiat ovat syntyneet tarpeesta yksinkertaistaa ja määritellä kulttuurista identiteettiä. Suomalaisuuden tyyppiesimerkit hiljaisuus, jurous tai rehellisyys eivät suoraan ole sidoksissa kansalaisten todellisiin luonteenpiirteisiin, vaan ihmiset ovat alttiita havainnoimaan ja huomioimaan stereotypioita tukevia piirteitä. Näin vanhat oletukset vahvistuvat. Pahimmillaan stereotypiat voivat olla haitallisia ja rajoittavia, mutta ne saattavat edustaa myös kansallisia arvoja ja ihanteita.

Ihmisillä on myös erilaisia rooleja eri tilanteissa. Tavallisesti ne määrittyvät tilanteen ja yhteisön mukaan. Roolin kautta määritetään yksilön paikkaa ja tehtävää kyseisessä kontekstissa. Roolien voidaan nähdä syntyvän vuorovaikutuksessa. Siihen voi vaikuttaa itse, mutta siihen vaikuttavat myös muut tilanteessa olevat  henkilöt. Roolit taiteessa taas mahdollistavat irrottautumisen omasta persoonasta ja niiden kautta oleminen ja tekeminen muuttuu fiktiiviseksi tai leikilliseksi. Tällöin roolin voidaan nähdä tuovan suojaa. Roolin voidaan nähdä olevan suunniteltua, mutta se myös muuttuu ja elää tilanteessa.

Roolin tarkka määritelmä ja merkitys riippuu asiayhteydestä. Arjessa ne määrittyvät tilanteen ja yhteisön mukaan. Roolit voivat olla ryhmässä annettuja tai omaksuttuja. Roolit taiteessa taas mahdollistavat irrottautumisen omasta persoonasta ja niiden kautta oleminen ja tekeminen muuttuu fiktiiviseksi tai leikilliseksi. Rooli tuo myös suojaa.