Vad hör du?

Ett läromedelspaket om ljudets betydelse i audiovisuellt berättande, som använder mediekonst som hjälpmedel

Läromedelspaketet är riktat speciellt till småbarnsfostran och undervisningen i grundskolans lägre klasser. Uppgifterna och verken kan också anpassas för äldre elever.

Ordet audiovisuell syftar både på ljud och bild. Till läromedelspaketet Vad hör du? har man valt verk i vilka bild och ljud samverkar på ett intressant sätt eller ljudet spelar en central roll i berättandet. Utgångspunkten är att audiovisuellt berättande väcker känslor samt påverkar och hjälper bearbeta dem.

Läromedelspaketet är indelat i tre delar. De två första delarna innehåller exempelverk och övningar som stöder påbörjandet av egen medieproduktion. Den tredje delen guidar till fiktivt historieberättande. Läromedelspaketet innehåller också tydliga instruktioner om hur man kan arbeta tillsammans med eleverna.

Uppgifterna i läromedelspaketet baserar sig på verk gjorda av framstående mediekonstnärer som arbetar i Finland. Verken är fritt tillgängliga i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv. Bekanta dig också med tjänstens användarvillkor.

VERK: Santtu Koivu – Iris

VERK: Santtu Koivu – Flygare

VERK: Minna Suoniemi – Rödluvan och vargen

VERK: Aurora Reinhard – Handväskan

VERK: Aurora Reinhard – Andas in, andas ut

VERK: Risto-Pekka Blom – Vad hörs

VERK: Outi Sunila – Labyrint

VERK: Pekka Sassi – Det döda huset

VERK: Anssi Kasitonni – Masa