Vad känner du?

Ett läromedelspaket till stöd för socialt och emotionellt lärande, som använder mediekonst som hjälpmedel. Läromedelspaketet är riktat speciellt till småbarnsfostran men kan anpassas för elever i olika åldrar.

Konsten ger inga raka och entydiga svar, men hjälper en att uttrycka, tala om och bearbeta sina egna erfarenheter och känslor. Precis som konst är också känslor mångfasetterade och komplicerade. De är bortom gott och ont eller rätt och fel. Alla känslor har sin plats och orsak och man kan lära sig att hantera dem. Det är viktigt att också reflektera över negativa känslor och gärningar och att förstå sina egna känslor i förhållande till andra människors känslor. I socialt och emotionellt lärande stävar man till empati.

Verken i Mediekonst fostrar!-seriens femte läromedelspaket Hur känns det? fungerar som diskussionsväckare i socialt och emotionellt lärande. Helheten uppmuntrar till att uttrycka och förstå känslor och till dialog med barnet genom att se och uppleva.

Förutom verk och uppgifter innehåller paketet tre sakkunnigartiklar om socialt och emotionellt lärande skrivna av Marja Kokkonen, Minna Suoniemi och Mimmu Rankanen. Artiklarna ger grundläggande information om socialt och emotionellt lärande som förverkligas med hjälp av konst.

Uppgifterna som hör till läromedelspaketet grundar sig på verk gjorda av framstående mediekonstnärer som arbetar i Finland. Verken är fritt tillgängliga i tjänsten mediataidekasvattaa.fi/sv. Bekanta dig också med användarvillkoren.

VERK: Vera Nevanlinna – Är och förblir 

VERK: Tommi Matikka – Vid något okänt 

VERK: Pasi ”Sleeping” Myllymäki – Forssa-fenomenet 

VERK: Johanna Lecklin – Morgondagen 

VERK: Milja Viita – Monsteranfall 

VERK: Pink Twins – Parametronomicon